Innlegg

skyway teknologi og hvorfor du bør investere

Investorer søkes til innovativ transportteknologi

Har du hørt om HyperLoop?
Hvordan finansieres grønn teknologi, egentlig?
Og hvorfor er det lurt å investere i fremtidens transportteknologi: Skyway?

Hyperloop er et handelsnavn og et registrert varemerke for Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) for høyhastighettransport av passasjerer og gods i avanserte rør der kapsler er drevet av lineære induksjonsmotorer og luftkompressorer.

Hyperloop-teknologien har blitt åpen kildekode av Elon Musk og SpaceX , og andre har blitt oppfordret til å ta ideene og videreutvikle dem.

For å nå dette målet har flere selskaper blitt dannet, og dusinvis av tverrfaglige studentledede team jobber med å fremme teknologien.

Design for testbaner og kapsler er under utvikling, med bygging av et fullskala prototypespor (8km) som etter planen skal starte i 2016.

I tillegg er en testbane i mindre skala blitt bygget i Nevada – de første testene av skalamodellen skjedde i mai 2016.

Et søk på Google om hvordan finansiering av grønn teknologi er idag viser stort sett de samme tradisjonelle måter å investere i. Aksjer og fond.

 

Men, hva med crowdfunding? Altså når Hvermansen, Ola Nordmann, Kari Nord…kvinne? , mannen i gata og naboen Nils kan være med å bidra selv.

Hva er Crowdfunding?

Crowdfunding er praksisen med å finansiere et prosjekt eller virksomhet med økonomiske bidrag fra et stort antall mennesker, i dag ofte utført via Internett-registre og -plattformer. Konseptet kan også utføres via postordreabonnementer, ulike arrangementer, og andre metoder. Crowdfunding er en form for alternativ finansiering, noe som har dukket opp utenfor det tradisjonelle finansielle systemet.

Crowdfunding-modellen er basert på tre typer aktører:

Prosjektinitiator som foreslår ideen og/eller prosjekt skal finansieres

Enkeltpersoner eller grupper som støtter ideen

En modererende organisasjon ( » plattform» ) som bringer partene sammen for å lansere ideen.

I 2013  ble over 5.1 milliarder dollar hentet inn via crowdfunding over hele verden.

(Kilde: wikipedia)

Fremtidens gods- og passasjertransportteknologi: SKYWAY vil finansieres gjennom crowdfunding
grønn teknologl: Skyway

Sky Way – er et innovativt transportsystem hvor bevegelsen av transportenhetene er organisert ved hjelp av hengende skinner strukket mellom støtter og søyler. Hastigheten kan komme opp i 500 km / t , og bevegelsen av rullende materiell styres automatisk.

Teknologien er grønn og blir derfor:

  • Bærekraftig
  • Utviklet for høy hastighet
  • Sikkerheten er prioritet nummer 1
  • Mulig å nå ytterpunkter og lite tilgjengelig bosteder
  • Meget kostnadseffektiv å bygge pga smarte løsninger
  • Billig for oss reisende 

Klikk her for å lese mer om:
Selskapet
Hvorfor du bør investere i Skyway
Eksisterende bestillinger i teknologien
Garantien for suksess med Skyway-teknologien
m.m